KÖPVILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

ÅTERBETALNING
Alla köpta biljetter är ej återbetalningsbara. Din ångerrätt (ångerfristen) gäller inte vid köp av fritidsaktivitet under begränsad tid. Om ett spel inte kan genomföras på grund av ett problem utanför arrangörens kontroll (t.ex. naturkatastrofer, demonstrationer, regeringsuppdrag, etc.) kommer inga återbetalningar att erbjudas, dock kan alla biljetter bytas ut mot framtida evenemang inom en 12-månadersperiod. Om ett spel ställs in på grund av ett problem inom arrangörens kontroll, kommer full återbetalning att erbjudas eller bytas ut mot eventuellt framtida genomförande.

PRISER OCH BETALNING
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

LEVERANSER
Leveranstiden är alltid 1-2 dagar och skickas via mail till den mailadress som angetts vid köp. Vi reserveras oss från att hålla leveranstid om fel mailadress angetts eller om mottagarens mailkonto är full.

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Kluredos webbplats och tjänster. Kluredo drivs av Mordmysterium Sverige AB som är det företag som avses i detta dokument. Adress: Mordmysterium, Hedåsgatan 12, 412 53, Göteborg, Sverige.

HEMSIDA
Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor till fullo. Fortsätt inte att använda Kluredos webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.
Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning, och alla eller alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” syftar på dig, den person som går in på denna webbplats och accepterar företagets villkor. ”Företaget”, ”Kluredo”, ”Mordmysterium”, ”Oss själva”, ”Vi”, ”Vårt” och ”Oss”, syftar på vårt företag. ”Parti”, ”Parter” eller ”Oss”, avser både kunden och oss själva, eller antingen kunden eller oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en bestämd varaktighet eller på annat sätt, i det uttryckliga syftet att uppfylla Kundens behov avseende tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och med förbehåll för, gällande svensk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler, och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

COOKIES
Vi använder oss av cookies. Genom att använda Kluredos webbplats samtycker du till användningen av cookies i enlighet med Kluredos integritetspolicy. De flesta moderna interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra detta områdes funktionalitet och för att underlätta användningen för de personer som besöker. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

LICENS
Om inget annat anges äger Kluredo och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Kluredo. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan se och/eller skriva ut sidor från http://www.Kluredo.se för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:
1. Återpublicera material från http://www.Kluredo.com

 1. Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från http://www.Kluredo.se
 2. Reproducera, duplicera eller kopiera material från http://www.Kluredo.se
 3. Omfördela innehåll från Kluredo (såvida inte innehållet är specifikt gjort för vidaredistribution).

Användarkommentarer

 1. Detta avtal ska börja på dagen för detta.
 2. Vissa delar av denna webbplats erbjuder möjlighet för användare att lägga upp och utbyta åsikter, information, material och data (’Kommentarer’) inom områden på webbplatsen. Kluredo granskar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen och kommentarer återspeglar inte åsikter eller åsikter från Kluredo, dess agenter eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikten och åsikten hos den person som lägger upp en sådan åsikt eller åsikt. I den mån det är tillåtet enligt tillämpliga lagar ska Kluredo inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för kommentarerna eller för eventuella förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter som orsakas och eller lids till följd av användning av och/eller publicering av och/eller utseende av Kommentarer på denna webbplats.
 3. Kluredo förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som den anser vara olämpliga, stötande eller på annat sätt strida mot dessa villkor.
 4. Du garanterar och intygar att:
 5. Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 6. Kommentarerna gör inte intrång i någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke, eller annan äganderätt som tillhör någon tredje part;
 7. Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som är ett intrång i privatlivet
 8. Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.
 9. Du ger härmed till Kluredo en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:
 2. Statliga myndigheter;
 3. Sökmotorer;
 4. Nyhetsorganisationer;
 5. Onlinekatalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 6. Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.
 7. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.
 8. Vi kan överväga och godkänna efter eget gottfinnande andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:
 9. allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor som handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
 10. dot.com-gemenskapswebbplatser;
 11. föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive webbplatser som ger välgörenhet,
 12. Onlinekatalogdistributörer;
 13. Internetportaler;
 14. redovisnings-, juridik- och konsultföretag vars primära kunder är företag; och
 15. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: (a) länken inte skulle återspegla ogynnsamt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar i sig misstänkta typer av företag, såsom arbete på- hemmöjligheter, ska inte tillåtas länka); (b) organisationen inte har ett otillfredsställande resultat hos oss; (c) fördelen för oss från synligheten som är förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är bland de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@Kluredo.com. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation (såsom ett telefonnummer och/eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 1. Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 2. Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren (webbadress) som är länkad till; eller
 3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som länkas till som är vettigt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Kluredos logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

Iframes
Utan föregående godkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar
Vi har inget ansvar eller ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla anspråk som härrör från eller baserat på din webbplats. Inga länkar får visas på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottsligt, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

Förbehåll av rättigheter
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats
Om du av någon anledning finner någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats stötande, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt till dig.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet; Vi förbinder oss inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Varning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som följer av lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och /eller användandet av rimlig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 1. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;
 2. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 3. begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 4. utesluta någon av våra eller dina skyldigheter som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr allt ansvar som uppstår under ansvarsfriskrivningen eller i samband med föremålet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, vid skadeståndsansvar (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet.

I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.

Tjänster:

Kluredo Geoapp kräver minst ett operativsystem på iOS10 eller Android version 6.0. Kluredo kommer inte att hållas ansvarigt för några brytande förändringar orsakade av enhetstillverkaren eller operativsystemet.

Graviditet
Kluredo-checkpints är satta över ett avstånd på cirka 2km-6km. Spel anses inte vara lämpliga för någon som var gravid.

Tillgänglighet för rullstol
Kluredo kan inte garantera tillgång till något evenemang och evenemang bör behandlas som otillgängliga för rullstolsburna. Kluredo kommer dock att sträva efter att placera de virtuella vittnen otillgängliga platser där det är möjligt.

Under 12 år
Barn kan spela gratis upp till 12 års ålder och ingår inte i lagantalet. Även om spelet inte är designat för barn att lösa, tar många familjer med sig sina barn och de verkar njuta av aktiviteten att hitta vittnen och lösa utmaningarna.


INTEGRITETSPOLICY

1. Integritetspolicy
Den här webbplatsen drivs av Mordmysterium Sverige Ab, org. nr. 556718-0459, ett företag som lyder under svensk lag. Detta är vår integritetspolicy. I detta dokument avser ”vi”, ”kluredo”, ”vår” eller ”oss” Mordmysterium Sverige AB. Vårt säte är på Hedåsgatan 12, 412 53, Göteborg, Sverige.

 1. Inledning
  Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om hur vi samlar in och behandlar all information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Det täcker information som kan identifiera dig (”personlig information”) och information som inte kunde. I sammanhanget av lagen och detta meddelande betyder ”process” att samla in, lagra, överföra, använda eller på annat sätt agera utifrån information. Den berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vi är angelägna om att skydda din integritet och sekretessen för din personliga information. Vår policy är inte bara en övning i att följa lagen, utan en fortsättning på vår respekt för dig och din personliga information. Vi åtar oss att bevara sekretessen för all information du lämnar till oss och hoppas att du återgäldar. Vår policy överensstämmer med svensk lag Protection Act 2018 (lagen) och därmed införlivar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Lagen kräver att vi berättar om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig när det gäller behandling och kontroll av dina personuppgifter. Vi gör detta nu genom att begära att du läser informationen på http://www.knowyourprivacyrights.org. Förutom vad som anges nedan, delar vi inte, säljer eller avslöjar till tredje part någon information som samlats in via vår webbplats.

 

 1. Dataskyddsombud
  Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att vår policy följs. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsombud på info@Kluredo.com.
 2. Data vi behandlar
  Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig. Vi har samlat dessa i grupper enligt följande: Din identitet inkluderar information som förnamn, efternamn, titel, födelsedatum, adress, foton och andra identifierare som du kan ha angett någon gång. Din kontaktinformation inkluderar information som faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och all annan information som du har gett oss för kommunikation eller möte. Dina ekonomiska data inkluderar information som ditt bankkonto och betalkortsuppgifter. Transaktionsdata inkluderar information om betalningar eller kommunikation till och från dig och information om produkter och tjänster som du har köpt från oss. Tekniska data inkluderar din internetprotokolladress (IP), webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av webbläsarplugin, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats. Marknadsföringsdata inkluderar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss; kommunikationspreferenser; svar och åtgärder i relation till din användning av våra tjänster. Vi kan samla anonyma uppgifter som statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Anonyma uppgifter är uppgifter som inte identifierar dig som individ. Aggregerad data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personlig information i lag eftersom den inte avslöjar din identitet. Till exempel kan vi samla profildata för att bedöma intresset för en produkt eller tjänst. Men om vi kombinerar eller kopplar samman samlad data med din personliga information så att den kan identifiera dig på något sätt, behandlar vi den kombinerade informationen som personlig information och den kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.
 3. Särskilda personuppgifter
  Särskilda personuppgifter är uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska data. Den innehåller också information om brottsdomar och brott. Vi samlar inte in några speciella personuppgifter om dig.
 4. Om du inte lämnar personlig information behöver vi
  Om vi ​​behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig, och du underlåter att tillhandahålla dessa uppgifter när du begär det, kanske vi inte kan utföra det avtalet. I så fall kan vi behöva sluta tillhandahålla en tjänst till dig. Om så är fallet kommer vi att meddela dig om detta vid tidpunkten.
 5. Grunden på vilken vi behandlar information om dig
  Lagen kräver att vi avgör under vilken av sex definierade grunder vi behandlar olika kategorier av din personliga information och att meddela dig om grunden för varje kategori. Om grunden på vilken vi behandlar dina personuppgifter inte längre är relevant kommer vi omedelbart att sluta behandla dina uppgifter. Om grunden ändras kommer vi, om så krävs enligt lag, att meddela dig om ändringen och om varje ny grund enligt vilken vi har beslutat att vi kan fortsätta att behandla din information.
 6. Information vi behandlar eftersom vi har en avtalsförpliktelse med dig
  När du skapar ett konto på vår webbplats, köper en produkt eller tjänst av oss, eller på annat sätt godkänner våra villkor, bildas ett avtal mellan dig och oss. För att kunna utföra våra skyldigheter enligt det avtalet måste vi behandla den information du ger oss. En del av denna information kan vara personlig information. Vi kan använda det för att: verifiera din identitet i säkerhetssyfte, sälja produkter till dig, förse dig med våra tjänster, ge dig förslag och råd om produkter, tjänster och hur du får ut det mesta av att använda vår webbplats. Vi behandlar denna information på grundval av att det finns ett avtal mellan oss, eller att du har begärt att vi använder informationen innan vi ingår ett juridiskt avtal. Vi kommer att fortsätta att behandla denna information tills avtalet mellan oss upphör eller sägs upp av någon av parterna enligt villkoren i avtalet.
 7. Information vi behandlar med ditt samtycke
  Genom vissa åtgärder när det annars inte finns något avtalsförhållande mellan oss, till exempel när du surfar på vår webbplats eller ber oss att ge dig mer information om vår verksamhet, inklusive våra produkter och tjänster, ger du ditt samtycke till att vi behandlar information som kan vara personlig information. När det är möjligt strävar vi efter att erhålla ditt uttryckliga samtycke för att behandla denna information, till exempel genom att be dig att godkänna vår användning av cookies. Om du har gett oss uttryckligt tillstånd att göra det kan vi då och då skicka ditt namn och kontaktinformation till utvalda medarbetare som vi anser kan tillhandahålla tjänster eller produkter som du skulle ha nytta av. Vi fortsätter att behandla dina uppgifter på denna grund tills du återkallar ditt samtycke eller det rimligen kan antas att ditt samtycke inte längre existerar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att instruera oss på info@Kluredo.com. Men om du gör det kanske du inte kan använda vår webbplats eller våra tjänster ytterligare.
 8. Information som vi behandlar för legitima intressen
  Vi kan komma att behandla informationen på grundval av att det finns ett berättigat intresse, antingen för dig eller för oss, av att göra det. När vi behandlar din information på grundval av detta, gör vi efter att noggrant övervägt om samma mål skulle kunna uppnås på andra sätt, om behandling (eller inte behandling) kan orsaka dig skada, om du förväntar dig att vi ska behandla dina uppgifter, och om du i omgången skulle anse det vara rimligt att göra det. Till exempel kan vi behandla dina uppgifter på denna grund i syfte att: föra register för korrekt och nödvändig administration av våra tjänster, svara på oönskad kommunikation från dig som vi tror att du förväntar dig ett svar på, skydda och hävda det juridiska någon parts rättigheter, att försäkra sig mot eller få professionell rådgivning som krävs för att hantera affärsrisker, skydda dina intressen där vi anser att vi har en skyldighet att göra det.
 9. Information vi behandlar eftersom vi har en juridisk skyldighet
  Ibland måste vi behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla en lagstadgad skyldighet. Till exempel kan vi bli skyldiga att ge information till juridiska myndigheter om de begär det eller om de har rätt tillstånd, såsom en husrannsakan eller domstolsbeslut. Detta kan inkludera din personliga information.
 10. Specifik användning av information du tillhandahåller oss
 11. Information tillhandahållen under förutsättning att den kommer att delas med en tredje part
  Vår webbplats låter dig lägga upp information i syfte att den informationen ska läsas, kopieras, laddas ner eller användas av andra personer. Exempel inkluderar: att lägga upp ett meddelande på vårt forum, tagga en bild, klicka på en ikon bredvid en annan besökares meddelande för att förmedla ditt samtycke, oenighet eller tack. När du publicerar personlig information är det upp till dig att försäkra dig om integritetsnivån för varje person som kan använda den. Vi använder inte specifikt denna information förutom för att tillåta att den visas eller delas. Vi lagrar det, och vi förbehåller oss rätten att använda det i framtiden på vilket sätt vi beslutar. När din information väl kommer in i det offentliga området har vi ingen kontroll över vad någon enskild tredje part kan göra med den. Vi tar inget ansvar för deras handlingar när som helst. Förutsatt att din begäran är rimlig och det inte finns någon rättslig grund för oss att behålla den, kan vi efter eget gottfinnande samtycka till din begäran om att radera den personliga information som du har lagt upp. Du kan göra en förfrågan genom att kontakta oss på info@mordmysterium.se
 12. Klagomål gällande innehåll på vår webbplats
  Om du har ett klagomål om något av innehållet på vår webbplats kommer vi att undersöka ditt klagomål fullständigt. Om vi ​​anser att det är motiverat eller om vi anser att lagen kräver att vi gör det, tar vi bort innehållet medan vi undersöker. Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet, så vi måste göra en bedömning av vems rätt som kommer att hindras: din eller den som har lagt upp innehållet som kränker dig. Om vi ​​tycker att ditt klagomål är irriterande eller utan grund, kommer vi inte att korrespondera med dig om det.
 13. Information om ditt betalningssätt
  Betalningsinformation tas aldrig av oss eller överförs till oss varken via vår hemsida eller på annat sätt. Våra anställda har aldrig tillgång till det. Vid betalningstillfället överförs du till en säker sida på Klarnas webbplats. Den sidan kan vara märkt för att se ut som en sida på vår webbplats, men den kontrolleras inte av oss.
 14. Information om din autogiro
  När du samtycker till att upprätta ett autogiroarrangemang skickas informationen du ger oss till vår egen bank för behandling enligt våra instruktioner. Vi behåller ingen kopia. Vi är registrerade under autogirogarantisystemet. Detta ger kundens bank möjlighet att återbetala bestridda betalningar utan frågor, i väntan på ytterligare utredning. Autogiro kan endast ställas in för betalningar till förmånstagare som är godkända upphovsmän till autogiro. För att bli godkända utsätts dessa förmånstagare för noggranna granskningsprocedurer. När de är godkända måste de ge ersättningsgarantier genom sina banker.

 

 1. Arbetsansökan och anställning
  Om du skickar information till oss i samband med en jobbansökan kan vi behålla den i upp till 3 år om vi beslutar att kontakta dig vid ett senare tillfälle. Om vi ​​anställer dig samlar vi in ​​information om dig och ditt arbete då och då under hela din anställningsperiod. Denna information kommer endast att användas för ändamål som är direkt relevanta för din anställning. Efter att din anställning har upphört behåller vi din fil i sex år innan vi förstör eller raderar den.
 2. Kommunicera med oss
  När du kontaktar oss, antingen per telefon, via vår webbplats eller via e-post, samlar vi in ​​de uppgifter du har gett oss för att kunna svara med den information du behöver. Vi registrerar din förfrågan och vårt svar för att öka effektiviteten i vår verksamhet. Vi behåller ingen personligt identifierbar information kopplad till dina meddelanden, såsom ditt namn eller din e-postadress.
 3. Klagomål
  När vi får ett klagomål registrerar vi all information du har gett oss. Vi använder den informationen för att lösa ditt klagomål. Om ditt klagomål rimligen kräver att vi kontaktar någon annan person, kan vi besluta att ge den andra personen en del av informationen i ditt klagomål. Vi gör detta så sällan som möjligt, men det är en fråga för vårt eget gottfinnande om vi ger information, och om vi gör det, vad den informationen är. Vi kan också sammanställa statistik som visar information som erhållits från denna källa för att bedöma vilken servicenivå vi tillhandahåller, men inte på ett sätt som kan identifiera dig eller någon annan person.
 4. Information om partner och affärspartner
  Det här är information som du har gett oss i din egenskap av partner till oss eller som affärspartner. Det gör det möjligt för oss att känna igen besökare som du har hänvisat till oss och att kreditera dig provision för sådana hänvisningar. Den innehåller också information som gör att vi kan överföra provision till dig. Informationen används inte för något annat ändamål. Vi åtar oss att bevara sekretessen för informationen och villkoren för vårt förhållande. Vi förväntar oss att varje affiliate eller partner går med på att återgälda denna policy.
 5. Användning av information vi samlar in genom automatiserade system när du besöker vår webbplats
 6. Cookies
  Cookies är små textfiler som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du besöker någon webbplats. De tillåter att information som samlats in på en webbsida lagras tills den behövs för användning på en annan, vilket gör att en webbplats kan ge dig en personlig upplevelse och webbplatsägaren med statistik om hur du använder webbplatsen så att den kan förbättras. Vissa cookies kan vara kvar under en definierad tidsperiod, till exempel en dag eller tills du stänger din webbläsare. Andra håller på obestämd tid. Din webbläsare bör tillåta dig att ta bort vad du väljer. Det bör också tillåta dig att förhindra eller begränsa deras användning. Vår webbplats använder cookies. De placeras av programvara som fungerar på våra servrar och av programvara som drivs av tredje part vars tjänster vi använder. När du första gången besöker vår webbplats frågar vi dig om du vill att vi ska använda cookies. Om du väljer att inte acceptera dem kommer vi inte att använda dem för ditt besök förutom för att registrera att du inte har samtyckt till att de används för något annat ändamål. Om du väljer att inte använda cookies eller om du förhindrar att de används via dina webbläsarinställningar, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats. Vi använder cookies på följande sätt: för att spåra hur du använder vår webbplats, för att registrera om du har sett specifika meddelanden vi visar på vår webbplats, för att hålla dig inloggad på vår webbplats, för att registrera dina svar på enkäter och frågeformulär på vår webbplats medan du fyller i dem för att spela in konversationstråden under en livechatt med vårt supportteam.
 7. Personliga identifierare från din surfaktivitet
  Förfrågningar från din webbläsare till våra servrar om webbsidor och annat innehåll på vår webbplats registreras. Vi registrerar information som din geografiska plats, din internetleverantör och din IP-adress. Vi registrerar också information om den programvara du använder för att surfa på våra webbplatser, såsom typ av dator eller enhet och skärmupplösning. Vi använder denna information sammantaget för att bedöma populariteten för webbsidorna på vår webbplats och hur vi presterar när det gäller att tillhandahålla innehåll till dig. Om den kombineras med annan information vi känner till om dig från tidigare besök, kan uppgifterna eventuellt användas för att identifiera dig personligen, även om du inte är inloggad på vår webbplats.
 8. Vår användning av re-marketing
  Re-marketing innebär att du placerar en cookie på din dator när du surfar på vår webbplats för att kunna visa dig en annons för våra produkter eller tjänster när du besöker någon annan webbplats. Vi kan använda en tredje part för att tillhandahålla oss remarketingtjänster då och då. Om så är fallet, om du har samtyckt till vår användning av cookies, kan du se annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser.
 9. Avslöjande och delning av din information
 10. Information vi får från tredje part
  Även om vi inte avslöjar din personliga information till någon tredje part (förutom vad som anges i detta meddelande), får vi ibland data som indirekt består av din personliga information från tredje parter vars tjänster vi använder.
 11. Tredjepartsannonsering på vår webbplats
  Tredje part kan annonsera på vår webbplats. När de gör det kan dessa parter, deras agenter eller andra företag som arbetar för dem använda teknik som automatiskt samlar in information om dig när deras annons visas på vår webbplats. De kan också använda annan teknik som cookies eller JavaScript för att anpassa innehållet i och mäta prestandan för deras annonser. Vi har inte kontroll över dessa teknologier eller de uppgifter som dessa parter erhåller. Följaktligen täcker detta integritetsmeddelande inte dessa tredje parters informationspraxis.
 12. Kreditreferens
  För att hjälpa till att bekämpa bedrägerier delar vi information med kreditupplysningsföretag, i den mån den avser kunder eller kunder som instruerar sin kreditkortsutgivare att avbryta betalningen till oss utan att först ha gett oss ett godtagbart skäl och gett oss möjlighet att återbetala deras pengar.
 13. Uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen
  Våra webbsidor finns i Sverige. Vi kan också använda outsourcade tjänster i länder utanför EU då och då i andra aspekter av vår verksamhet. Följaktligen kan uppgifter som erhållits inom Sverige eller något annat land behandlas utanför Europeiska unionen. Till exempel kan en del av den programvara som vår webbplats använder ha utvecklats i USA och andra länder. Vi använder följande skyddsåtgärder med avseende på data som överförs utanför Europeiska unionen.
 14. Kontroll över din egen information
 15. Din skyldighet att informera oss om ändringar
  Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras.

 

 1. Tillgång till din personliga information
  Du kan när som helst granska eller uppdatera personligt identifierbar information som vi har om dig genom att logga in på ditt konto på vår webbplats. För att få en kopia av all information som inte finns på vår webbplats bör du kontakta oss för att göra den begäran. Efter att ha mottagit förfrågan kommer vi att berätta när vi förväntar oss att förse dig med informationen och om vi kräver någon avgift för att tillhandahålla den till dig.
 2. Borttagning av din information
  Om du vill att vi ska ta bort personligt identifierbar information från vår webbplats bör du kontakta oss för att göra din begäran. Detta kan begränsa den service vi kan tillhandahålla dig.
 3. Verifiering av din information
  När vi får en begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personligt identifierbar information ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller på annat sätt vidtar någon åtgärd. Detta är viktigt för att skydda din information.
 4. Övriga frågor
 5. Användning av webbplatsen av barn
  Vi säljer inte produkter eller tillhandahåller tjänster för köp av barn, och vi marknadsför inte heller till barn. Om du är under 18 år får du endast använda vår webbplats med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.
 6. Kryptering av data som skickas mellan oss
  Vi använder Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat för att verifiera vår identitet till din webbläsare och för att kryptera all data du ger oss. Närhelst information överförs mellan oss kan du kontrollera att det görs med SSL genom att leta efter en stängd hänglåssymbol eller ett annat förtroendemärke i webbläsarens URL-fält eller verktygsfält.
 7. Hur du kan klaga
  Om du inte är nöjd med vår integritetspolicy eller om du har några klagomål bör du berätta för oss. Om en tvist inte löses hoppas vi att du går med på att försöka lösa den genom att engagera oss i god tro med oss ​​i en process för medling eller skiljedom. Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, ditt klagomål till info(@)kluredo.se
 8. Lagringstid för personuppgifter
  Om inte annat nämns i detta sekretessmeddelande, behåller vi din personliga information endast så länge som det krävs av oss: för att förse dig med de tjänster du har begärt; att följa annan lag, inklusive för den period som våra skattemyndigheter kräver; för att stödja ett påstående eller försvar i domstol.
 9. Efterlevnad av lagen
  Vår integritetspolicy har sammanställts för att följa lagen i varje land eller juridisk jurisdiktion där vi strävar efter att göra affärer. Om du tror att den inte uppfyller lagen i din jurisdiktion, vill vi gärna höra från dig. Men i slutändan är det ditt val om du vill använda vår webbplats.
 10. Granskning av denna integritetspolicy
  Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då vid behov. De villkor som gäller för dig är de som publiceras här på vår webbplats den dag du använder vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för din journal. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss. 

 

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare av webbplatsen är Kluredo. Har du frågor om oss, behöver du ytterligare information, vill du komma i kontakt med oss eller har du synpunkter på informationen här på webbplatsen kan du alltid skriva ett e-post till adressen info@kluredo.se.